Контакт


Секретаријат на Платформата Институт за демократија

Социетас Цивилис ул. Мирослав Крлежа бр. 52 1000 Скопје.

тел: +389 2 3094 760. +389 2 3094 760

тел: +3892 3112 763

info@transparency-mk.org.mk

contact@idscs.org.mk