Активности

Развој на Комуникациска стратегија

Објавено на 12.03.2018 12:14:21

Платформата на граѓански организации за борба против корупција во моментот работи на развивање на нивната Комуникациска стратегија. Целта е Платфомрата поефикасно да комуницира со јавноста и институциите.