Истражување и публикации

Профилирање на ниска корупција: Има ли определна група која е најранлива на корупција?

Објавено на 24.03.2020 14:50:03

Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција

Објавено на 24.01.2020 16:52:45 Како главна цел за мониторингот на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е следење на активностите на ДКСК и донесените одлуки по отворени предмети за различни сомневања за корупција и/или судир на интереси.

Наместо реформирано, обвинителство по мерка на Заев и Мицкоски

Објавено на 23.01.2020 15:50:50 Словенечкиот обвинител Звонко Фишер по посета на македонските обвинителски и правосудни организации годинава ќе напише дека македонското обвинителство не знае што сака. Вели дека обвинителите вообичаено чекаат друг да одлучи за нивните должности.

КОНФИСКАЦИЈАТА НА ИМОТ ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ПОВРЗАНИ СО КОРУПЦИЈА

Објавено на 30.12.2019 10:21:39 Целта на овој документ е да се даде приказ на законската поставеност на конфискацијата во Република Северна Македонија, нејзината еволуција низ домашното законодавство, како и нејзината примена во пракса од страна на судовите

Дали и колку е оперативен Законот за заштита на укажувачите?

Објавено на 23.12.2019 13:31:39 НЕДОСТАТОК НА ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА ГО КОЧИ ЗАКОНОТ На Законот за заштита на укажувачи сепак не треба да се гледа само како на алатка во борбата против корупцијата, туку и како механизам кој ќе ја зајакне демократијата, владеење на правото

ОДГОВОРНО ПОЛИЦИСКО РАБОТЕЊЕ: РИЗИЦИТЕ ОД КОРУПЦИЈА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Објавено на 20.12.2019 10:34:51 Од истражувањето се утврди дека главен предизвик за Министерството за внатрешни работи во однос на борбата против корупцијата е (не)навременото детектирање и идентификација на ризиците од корупција, како и (не)навременото откривање.

Подготвеност за борба против корупција низ призмата на исполнување на условите поставени од ЕУ

Објавено на 16.12.2019 16:15:55 Ниту една земја не е имуна на корупција, а борбата против корупција е сложена и долгорочна. Корупцијата е закана за вредностите на Европската Унија како што се демократијата, владеење на правото, почитување на човековите права и економскиот развој

Здравството и корупцијата

Објавено на 10.12.2019 13:25:11 Со оглед на тоа дека корупцијата во здравството е опширна тема која има различни форми, ова истражување е насочено и се однесува само на малата корупција во здравството, односно корупцијата која се случува при секојдневниот кпцијата
прикажани од 9 до 16 од вкупно 34 | previous | next