Истражување и публикации

Користење на обемни бази на податоци како алатки во борбата против корупцијата

Објавено на 04.12.2019 11:35:13 Како што дигиталната технологија во светот се развива и станува нераскинлив дел од животот и работењето, така големите бази на податоци со коишто располагаат земјите (особено јавната администрација) стануваат клучно јавно добро за зајакнување на анти

Додека институциите се караат кој да го води орото, квалитетот на нафта се контролира од оние кои ја

Објавено на 25.11.2019 17:10:28 Кој го контролира квалитетот на нафта: институционална тепачка за моќ врз алатката за контрола на грбот на граѓаните Се паркирате на бензинска пумпа да го наполните резервоарот на вашиот автомобил со гориво. Од звучникот на малиот екран вграден во

Транспарентноста во финансирањето на политичките партии

Објавено на 29.07.2019 13:56:55 Ова истражување претставува обид за идентификување на слабостите на правните системи на четири балкански држави во делот на финасирање на политичките партии.

Отсуството на надзор како генератор на корупцијата во државните претпријатија

Објавено на 18.08.2019 13:55:35 „Претпријатијата во државна сопственост се особено ранливи на корупцијата со оглед на нивната блискост со властите и политичарите, обемот на средства со кои управуваат и критичноста на услугите кои ги нудат“, се оценува од страна на Организација за економска соработка и развој ОЕЦД чии истражувања покажуваат дека во светски рамки токму вработените во државните претпријатија најчесто примаат поткуп.

Перцепции, доверба и социјален капитал: Како да се скрши тркалото на корупцијата

Објавено на 18.08.2019 10:51:16 Клучен проблем за напредокот на Република Северна Македонија претставува корупцијата. Најчестата дефиниција е дека корупцијата претставува злоупотреба на позицијата за да се исполни приватен интерес.

Резултати од мониторинг на скриената економија во Северна Македонија во 2018 година со акцент на корупцијата

Објавено на 07.08.2019 10:30:54 Корупцијата претставува општествена појава која негативно се одразува врз благосостојбата на сите граѓани во една држава, воедно, се смета за најтежок облик на загрозување на демократијата и владеење на правото.

Анализа на антикорупциските одредби и ризиците од корупција во НОВИОТ ЗАКОН ЗА JАВНИТЕ НАБАВКИ

Објавено на 07.08.2019 10:54:58

СТУДИЈА за јавни политики за ефикасноста на антикорупциските институции во прогонот на корупцијата

Објавено на 07.08.2019 12:18:28
прикажани од 9 до 16 од вкупно 26 | previous | next