Истражување и публикации

Шверц на тутун - државата и легалниот пазар губат милиони евра

Објавено на 22.03.2019 15:53:36 Големиот пораст на нелегална продажба на најчесто шверцуван сецкан тутун на пазарите во земјава е потврден и очигледен факт.

Апликантите можеле да побараат проверка на судир на интереси за грантовите во Фондот за иновации

Објавено на 31.10.2018 13:08:07 Според член 7 од Законот за спречување на судир на интереси во случај на постоење на сомневање на судир на интереси, службеното лице е должно да побара мислење од Антикорупциската комисија.

Поради погрешна перцепција за лични подароци на бирократијата стимулираме корупција

Објавено на 29.06.2018 14:21:35 Граѓаните на корупцијата најчесто гледаат како на добро и ефикасно средство да се реши некој проблем и сметаат дека корупцијата се „исплаќа„.

Соработка на граѓанскиот сектор со засегнати страни во иницијативи за превенција и антикорупција

Објавено на 29.06.2018 12:11:04 Борбата против корупција, од осамостојувањето на државата па до денес останува една од најзначајните приоритети во остварувањето на евроатланската перспектива

Степенот на отвореност на надлежните институции низ призма на граданските организации

Објавено на 29.06.2018 11:34:38 Отвореноста и транспарентноста, како принципи на работење и предуслови за добро владеење, придонесуваат кон намалување на нивото на корупцијата во државата.

Како до интегритет во Државната комисија за спречување на корупцијата?

Објавено на 29.06.2018 11:51:45 Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е една од клучните институции во македонскиот систем за борба против корупцијата. Таа е замислена како водечка институција за превенција – клучна во создавањето предуслови за останатите институци

Новите градоначалници очекуваат ревизорите да ги проверат јавните набавки на претходниците

Објавено на 19.06.2018 16:09:37 Ставањето акцент во јавноста на гломазниот проект „Скопје 2014“, каде се констатирани бројни финансиски злоупотреби, го тргна светлото од обилното користење на системот за јавни набавки во општините...

Нетранспарентноста и корупцијата во судството се како „брат и сестра“

Објавено на 30.03.2018 19:12:23 http://vistinomer.mk/netransparentnosta-i-koruptsijata-vo-sudstvoto-se-kako-brat-i-sestra/
прикажани од 1 до 8 од вкупно 9 | next