Истражување и публикации

Постапки на ДКСК за вработувањата во јавниот сектор: Недогледни постапувања со неизвесен исход

Објавено на 31.03.2021 14:02:38

Улогата на Антикорупциска комисија за време на предвремените парламентарни избори во 2020 година

Објавено на 23.03.2021 12:05:21

Анализа на одлуките на ДКСК за јавни набавки во втората половина на 2020 година

Објавено на 19.03.2021 16:00:45

Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција

Објавено на 22.02.2021 11:10:48

Анализа на одлуките на ДКСК за јавни набавки во првата половина на 2020 година

Објавено на 19.03.2021 15:54:49

Антикорупциска проценка на легислативата - извештај за Законот за денационализација

Објавено на 20.01.2021 10:10:47

Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

Објавено на 14.01.2021 10:13:24

Анализа на спроведувањето на Стратегијата за финансиски истраги и праксата на конфискување на имот

Објавено на 31.12.2020 10:52:56
прикажани од 1 до 8 од вкупно 43 | next