Истражување и публикации

Антикорупциска проценка на легислативата - извештај за Законот за енергетика

Објавено на 03.06.2021 10:36:56

АПЛ за Законот за преземање административни службеници

Објавено на 01.06.2021 14:38:50

Анализа на работата на ДКСК во делот за контрола на интереси и имот во првата половина на 2020

Објавено на 31.05.2021 11:51:06

Антикорупциска проверка на легислативата - Извештај на Законот за експропријација

Објавено на 28.05.2021 14:57:29

Постапки на ДКСК за вработувањата во јавниот сектор: Недогледни постапувања со неизвесен исход

Објавено на 31.03.2021 14:02:38

Улогата на Антикорупциска комисија за време на предвремените парламентарни избори во 2020 година

Објавено на 23.03.2021 12:05:21

Анализа на одлуките на ДКСК за јавни набавки во втората половина на 2020 година

Објавено на 19.03.2021 16:00:45

Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција

Објавено на 22.02.2021 11:10:48
прикажани од 1 до 8 од вкупно 47 | next