Соопштенија и новости

Големите инвестициски проекти треба да се спроведуваат во конкурентни и транспарентни постапки

Објавено на 29.04.2021 09:52:07

Одржана конференцијата „Антикорупциски предизвици во 2021“

Објавено на 20.01.2021 14:33:02

Да се стави крај на профитерството во време на животно-загрозувачка криза

Објавено на 20.11.2020 11:20:33 Бараме Државата да воспостави регулативна рамка за утврдување на лекувањето поврзано со COVID-19 кое граѓаните го покриваат со лични средства во приватните здравствени установи

Повик до политичките партии - ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Објавено на 01.07.2020 13:55:29

Платформата ќе врши набљудување на успешноста на работата на ДКСК

Објавено на 27.05.2020 10:50:13

Владата да ја промени одлуката за намалување на финансиската поддршка за граѓанското општесто

Објавено на 21.04.2020 12:26:28

Заедничко СООПШТЕНИЕ на ДКСК и Платформата на граѓански организации за борба против корупција

Објавено на 08.04.2020 12:21:38

Во Велес одржани обуки за зајакнување на капацитетите на граѓанското општество и политичките партии

Објавено на 20.02.2020 17:05:24 Главниот фокус беше на правната регулатива, Законот за финансирање на политичките партии, Изборниот законик и други релевантни закони.Учесниците на обуката се запознаа и со работата на ААВМУ, особено за мониторингот на платеното политичко рекламирањe
прикажани од 1 до 8 од вкупно 28 | next