Повик за учество на обуки

Posted on 28.01.2020 10:49:00

Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција

Posted on 24.01.2020 16:45:00 Како главна цел за мониторингот на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е следење на активностите на ДКСК и донесените одлуки по отворени предмети за различни сомневања за корупција и/или судир на интереси.

Презентиран првиот извештај за работата на ДКСК

Posted on 24.01.2020 16:41:00 Извештајот е дел од проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција“, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Наместо реформирано, обвинителство по мерка на Заев и Мицкоски

Posted on 23.01.2020 15:46:00 Словенечкиот обвинител Звонко Фишер по посета на македонските обвинителски и правосудни организации годинава ќе напише дека македонското обвинителство не знае што сака. Вели дека обвинителите вообичаено чекаат друг да одлучи за нивните должности.

94 закони предложени во декември 2019 не се објавени на ЕНЕР

Posted on 22.01.2020 12:29:00 Ако се погледнат предлог текстовите на овие 94 закони и објаснувањата од подносителот ќе се види дека во најголемиот број се врши усогласување со Законот за прекршоци, но воедно сите глоби драстично се намалуваат од оние кои се моментално утврдени.