Визија за борбата против корупцијата – кои се главните предизвици во 2022 година

Posted on 09.12.2021 13:06:00

Постапките на Владата во време на вонредна состојба од аспект на ризици од корупција

Posted on 20.08.2021 12:34:00

Анализа на одлуките на ДКСК за постапки за вработување во втората половина на 2020 година

Posted on 20.08.2021 10:58:00

Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција за 2020 година

Posted on 17.08.2021 12:15:00

Платформата реагира против зголемените ризици од корупција

Posted on 06.08.2021 09:24:00