АПЛ за Законот за преземање административни службеници

Posted on 01.06.2021 14:33:00

Анализа на работата на ДКСК во делот за контрола на интереси и имот во првата половина на 2020

Posted on 31.05.2021 11:48:00

Антикорупциска проверка на легислативата - Извештај на Законот за експропријација

Posted on 28.05.2021 14:53:00

Големите инвестициски проекти треба да се спроведуваат во конкурентни и транспарентни постапки

Posted on 29.04.2021 09:50:00

Постапки на ДКСК за вработувањата во јавниот сектор: Недогледни постапувања со неизвесен исход

Posted on 31.03.2021 13:55:00