Анализа на одлуките на ДКСК за постапки за вработување во втората половина на 2020 година

Posted on 20.08.2021 10:58:00

Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција за 2020 година

Posted on 17.08.2021 12:15:00

Платформата реагира против зголемените ризици од корупција

Posted on 06.08.2021 09:24:00

Антикорупциска проценка на легислативата - извештај за Законот за енергетика

Posted on 03.06.2021 10:32:00

АПЛ за Законот за преземање административни службеници

Posted on 01.06.2021 14:33:00