Презентиран првиот извештај за работата на ДКСК

Posted on 24.01.2020 16:41:00 Извештајот е дел од проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција“, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Наместо реформирано, обвинителство по мерка на Заев и Мицкоски

Posted on 23.01.2020 15:46:00 Словенечкиот обвинител Звонко Фишер по посета на македонските обвинителски и правосудни организации годинава ќе напише дека македонското обвинителство не знае што сака. Вели дека обвинителите вообичаено чекаат друг да одлучи за нивните должности.

94 закони предложени во декември 2019 не се објавени на ЕНЕР

Posted on 22.01.2020 12:29:00 Ако се погледнат предлог текстовите на овие 94 закони и објаснувањата од подносителот ќе се види дека во најголемиот број се врши усогласување со Законот за прекршоци, но воедно сите глоби драстично се намалуваат од оние кои се моментално утврдени.

КОНФИСКАЦИЈАТА НА ИМОТ ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ПОВРЗАНИ СО КОРУПЦИЈА

Posted on 30.12.2019 10:15:00 Целта на овој документ е да се даде приказ на законската поставеност на конфискацијата во Република Северна Македонија, нејзината еволуција низ домашното законодавство, како и нејзината примена во пракса од страна на судовите

Дали и колку е оперативен Законот за заштита на укажувачите?

Posted on 23.12.2019 12:12:00 НЕДОСТАТОК НА ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА ГО КОЧИ ЗАКОНОТ На Законот за заштита на укажувачи сепак не треба да се гледа само како на алатка во борбата против корупцијата, туку и како механизам кој ќе ја зајакне демократијата, владеење на правото