Во Велес одржани обуки за зајакнување на капацитетите на граѓанското општество и политичките партии

Posted on 20.02.2020 17:01:00 Главниот фокус беше на правната регулатива, Законот за финансирање на политичките партии, Изборниот законик и други релевантни закони.Учесниците на обуката се запознаа и со работата на ААВМУ, особено за мониторингот на платеното политичко рекламирањe

Повик за учество на обуки

Posted on 28.01.2020 10:49:00

Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција

Posted on 24.01.2020 16:45:00 Како главна цел за мониторингот на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е следење на активностите на ДКСК и донесените одлуки по отворени предмети за различни сомневања за корупција и/или судир на интереси.

Презентиран првиот извештај за работата на ДКСК

Posted on 24.01.2020 16:41:00 Извештајот е дел од проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција“, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Наместо реформирано, обвинителство по мерка на Заев и Мицкоски

Posted on 23.01.2020 15:46:00 Словенечкиот обвинител Звонко Фишер по посета на македонските обвинителски и правосудни организации годинава ќе напише дека македонското обвинителство не знае што сака. Вели дека обвинителите вообичаено чекаат друг да одлучи за нивните должности.