Hulumtime dhe botime

Analiza e vendimeve të KSHPK-së mbi lëndët në lidhje me prokurimet publike në gjysmën e parë - 2020

Publikuar më 06.07.2021 10:45:30

Analiza adreson vendimet e marra nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit pasi ka vepruar në përputhje me kompetencat e tij në lëndët e prokurimit publik në gjysmën e parë të vitit 2020. Prokurimi publik është identifikuar si një nga fushat horizontale me prioritet, në luftën kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Sipas të dhënave të disponueshme nga raportet e Byrosë për Prokurim Publik dhe të dhënave të hapura të Sistemit Elektronik për Prokurime Publike, në tre vitet e fundit janë shpenzuar gjithsej mbi 2,2 miliardë euro, që paraqet pothuajse 24 përqind të buxhetit shtetëror.

Lexoni analizën këtu.