Hulumtime dhe botime

Rezultate kryesore nga hulumtimi anketues për gjendjen me korrupsionin në vitin 2019

Publikuar më 07.05.2020 10:49:34

Gjatë periudhës prej 16 deri 28 janar 2019 ishte zhvilluar hulumtim anketues në teren me 1004 të anketuar si mostër përfaqësuese të popullatës me moshë të plotësuar në vend. Anketa është zhvilluar nga Brima ndërsa rezultatet janë renditur sipas veçorive demografike.

Rezultate kryesore nga hulumtimi anketues për gjendjen me korrupsionin në vitin 2019.