Njoftime dhe risi

Qeveria ta ndryshojë vendimin për uljen e përkrahjes financare për shoqërinë civile

Publikuar më 21.04.2020 14:59:03

Reakcion i Platformës së organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit

Publikuar më 13.03.2018 10:47:20 Platforma kërkon krijimin e organit profesional për anti-korrupsion, i cili në mënyrë efektive, të pavarur dhe me integritet të lartë do t’i inicojë dhe do t’i zbatojë kompetencat ligjore dhe politikat për parandalimin e korrupsionit në RM.

Konkurs për shkrime hulumtuese mbi temën - korrupsioni

Publikuar më 12.01.2018 09:31:55 Platforma e Organizatave të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit në të cilën bëjnë pjesë 15 organizata të shoqërisë civile fton të gjithë gazetarët që punojnë në fushën e gazetarisë hulumtuese për të shprehur interesin e tyre për të marrë pjesë
shown from 1 to 3 of total 3