Njoftime dhe risi

Raporti i parë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit

Publikuar më 24.01.2020 17:09:12 Si qëllim kryesor për monitorimin e punës së Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (KSHPK) është përcjellje e aktiviteteve të KSHPK dhe vendimet e miratuara për lëndët e hapura për dyshime të ndryshme për korrupsion dhe/edhe konflikt të int

Reakcion i Platformës së organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit

Publikuar më 13.03.2018 10:47:20 Platforma kërkon krijimin e organit profesional për anti-korrupsion, i cili në mënyrë efektive, të pavarur dhe me integritet të lartë do t’i inicojë dhe do t’i zbatojë kompetencat ligjore dhe politikat për parandalimin e korrupsionit në RM.

Konkurs për shkrime hulumtuese mbi temën - korrupsioni

Publikuar më 12.01.2018 09:31:55 Platforma e Organizatave të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit në të cilën bëjnë pjesë 15 organizata të shoqërisë civile fton të gjithë gazetarët që punojnë në fushën e gazetarisë hulumtuese për të shprehur interesin e tyre për të marrë pjesë
shown from 1 to 3 of total 3