Reakcion i Platformës së organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit

Posted on 13.03.2018 10:15:00 Platforma kërkon krijimin e organit profesional për anti-korrupsion, i cili në mënyrë efektive, të pavarur dhe me integritet të lartë do t’i inicojë dhe do t’i zbatojë kompetencat ligjore dhe politikat për parandalimin e korrupsionit në RM.

Konkurs për shkrime hulumtuese mbi temën - korrupsioni

Posted on 13.11.2017 19:58:00 Platforma e Organizatave të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit në të cilën bëjnë pjesë 15 organizata të shoqërisë civile fton të gjithë gazetarët që punojnë në fushën e gazetarisë hulumtuese për të shprehur interesin e tyre për të marrë pjesë